вівторок, 18 червня 2024 р.

Про схвалення Національної стратегії розвитку інклюзивного навчання на період до 2029 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації на 2024—2026 роки

У червні 2024 року Кабінет Міністрів України ухвалив Національну стратегію  розвитку інклюзивного навчання на період до 2029 року (далі - Національна стратегія) та затвердив операційний план заходів з її впровадження у 2024 - 2026 роках. Цей документ знаменує собою зміну політики у сфері надання освітніх послуг та розвитку безпечного освітнього середовища і покликаний зробити освіту доступною та якісною, незалежно від особливостей людини.  Мета Національної стратегії — створити умови для доступу до якісної освіти кожного здобувача відповідно до його індивідуальних потреб та можливостей. Ключовою проблематикою на сьогодні є недостатньо інклюзивне та безбар'єрне освітнє середовище, нерівний доступ до якісного інклюзивного навчання в територіальних громадах, низький рівень сприйняття суспільством багатоманітності людини.

Що передбачає Національна стратегія?

У стратегії йдеться про впровадження єдиної та ефективної державної системи для якісного інклюзивного навчання через:

  • індивідуалізацію навчання з урахуванням здібностей і потреб кожного;
  • сприяння соціальній інтеграції, толерантності та розуміння багатоманітності;
  • розвиток потенціалу здобувачів для досягнення максимальних результатів;
  • зменшення дискримінації в освітньому процесі;
  • підтримку педагогів необхідними ресурсами для ефективного інклюзивного навчання;
  • допомогу органам місцевого самоврядування у запровадженні політик інклюзії;
  • забезпечення гнучкого переходу між закладами різних типів і рівнів освіти.