Про лабораторію

Основною метою роботи лабораторії є теоретичне обґрунтування, розробка, апробація та впровадження механізму інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітніх навчальних закладах Запорізької області, ранньої інтеграції цих дітей в соціальне середовище з урахуванням їхніх типологічних та індивідуальних особливостей. 
Лабораторія вирішує наступні завдання:
- дослідження загальних і часткових (видових, модельних) закономірностей функціонування й розвитку сучасної інклюзивної освіти в містах та сільських районах дошкільних навчальних закладах, загальноосвітніх школах; соціокультурних освітніх установах, школах-комплексах та школах-інтернатах усіх типів з проблеми інклюзивного навчання;
- реалізація принципів, інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами на основі визначення умов їх перебування в загальноосвітньому навчальному закладі;
- надання науково-методичної допомоги педагогам; 
- сприяння батькам в їхньому становленні в якості організаторів адекватних умов особистісного розвитку дитини;
- моніторинг процесів, які протікають, програмування розвитку системи з наступною розробкою рекомендацій для всіх учасників інклюзивного навчання;
-  пропаганда дефектологічних знань з метою підтримки процесів інтеграції;
- розробка методичних рекомендацій для педагогічних працівників шкіл залучення та для батьків;
-  виявлення особливостей, розробка, апробація й впровадження змісту навчання й виховання, корекційних методик і технологій, що сприяють включенню дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітній простір;
- розробка теоретичних і практичних аспектів проблеми, оволодіння спеціальними корекційними технологіями, корекційно-реабілітаційними тренінгами;
-  каталогізація праць, присвячених чинній проблемі;
- підготовка наукових робіт, узагальнення перспективного педагогічного досвіду, захист кандидатських дисертацій;
- розробка й проведення спецкурсів, спецсемінарів, майстер-класів, розвиток авторських (наукових) шкіл;
-  консультування викладачів, педагогів, слухачів курсів, аспірантів, здобувачів;
-  проведення науково-практичних семінарів, конференцій;
- розробка системи інформаційного забезпечення викладачів, фахівців навчальних закладів, аспірантів, здобувачів;
-апробація й супровід інноваційних процесів, що сприяють підвищенню рівня професійної компетентності педагогічних кадрів.
Основні напрямки діяльності Лабораторії:
- дослідницький;
- просвітницький;
- видавничий.

Немає коментарів: